Praca

Praca w OKbus - Dołącz do nas

W związku z dynamicznym rozwojem naszej linii autobusowej poszukujemy wykwalifikowanych kandydatów gotowych szybko podjąć pracę na stanowiskach:


Kierowca Autobusu - kat. D
Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Łódź

Obowiązki na stanowisku pracy:
- przewóz pasażerów na wyznaczonej trasie,
- sprawdzanie i okresowa sprzedaż biletów,
- opieka nad powierzonym pojazdem.

Oczekiwania wobec kandydatów:
- wieloletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
- aktualne uprawnienia - w tym karta kierowcy,
- dyspozycyjność – praca zmianowa ,
- punktualność oraz wysoka kultura osobista,

Oferujemy:
- pracę w pełnym wymiarze godzin,
- pewne wynagrodzenie,
- płatne wszystkie godziny pracy - również nadgodziny,
- pojazdy nowej generacji
- elastyczna forma zatrudnienia – preferowana zlecenie lub własna działalność.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Zgłoszenia i zapytania o szczegółowe oferty pracy prosimy przesyłać na praca@modlinbus.pl

Telefon kontaktowy - Marek: 502 653 339


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji o pracę, w szczególności w moim CV, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Trans Kinetik Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78.

……………., dnia ,…………..

…................................

imię i nazwisko; podpisKoordynator Sprzedaży
Miejsce pracy: Lotnisko Modlin, Warszawa Centrum

Obowiązki na stanowisku pracy:
- sprzedaż biletów (obsługa kasy i komputera),
- udzielanie informacji podróżnym,

Oczekiwania wobec kandydatów:

- biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie (rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie po angielsku),
- punktualność,
- dyspozycyjność – praca zmianowa ,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- wysoka kultura osobista,
- studenci zaoczni.

Oferujemy:

- pewne wynagrodzenie,
- płatne wszystkie godziny pracy,
- miłą atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Zgłoszenia i zapytania o szczegółowe oferty pracy prosimy przesyłać na praca@modlinbus.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji o pracę, w szczególności w moim CV, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Trans Kinetik Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78.

……………., dnia ,…………..

…................................

imię i nazwisko; podpisAdministratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Transkinetik spółka cywilna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78, posiadająca numer NIP: 5222889146, REGON: 141436490, e-mail: praca@modlinbus.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu przez personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi, w szczególności takie jak usługi księgowe, prawne, informatyczne.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, zaś jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem przyszłych procesów rekrutacji, przez okres dwóch lat.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest niezależna od zgody na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach. Każda tych zgód może być niezależnie od drugiej w dowolnym czasie odwołana.

Przysługuje Pani/ Panu:

a) Prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do Pani/ Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, które jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

c) Prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.