Zgody marketingowe

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail przez TRANS KINETIK Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie. Jestem świadom, że powyższa zgoda jest dobrowolna i że może być w dowolnym czasie odwołana.


Zgoda na używanie urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie moich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez TRANS KINETIK Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, co obejmuje wysyłanie newslettera na podany przeze mnie adres e-mail. Jestem świadom, że powyższa zgoda jest dobrowolna i że może być w dowolnym czasie odwołana.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail w celach marketingowych przez TRANS KINETIK Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22a lok. 78, 01-471 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS: 0000643331, NIP: 5222995983., która jest administratorem podanych danych osobowych, e-mail: info@modlinbus.pl